Best Transport klimatkompenserar sina transporter till 100%

Läs mer

Villkor

Stockholm

Här kan du läsa mer om vad som gäller då du anlitar Best Transport som din leverantör.
Allmänna Villkor för transporter i Storstockholm gäller från och med 2017-01-01.

Villkor Budbil


Våra vanligaste tjänster

 

Direkt

Snabbaste resursen används och vi kör direkt till mottagaren.

Tidspassning

Vi hämtar och levererar på önskat klockslag, debiteras som direkttransport +15%.

2 timmars

Vi hämtar och levererar inom 2 timmar.

3 timmars

Vi hämtar och levererar inom 3 timmar.

6 timmars

Vi hämtar och levererar inom 6 timmar.

Best Paket 99:-

Bokas via besttransport.se före 08.00 med levererans före 17.00
Gäller ej uppdrag till och från Nynäshamn, Norrtälje, Bålsta och Uppsala.

Vad ingår?

Maximalt 7 kolli. Den totala volymen får inte överstiga 0,25m3. Totalvikten får inte överstiga 50 kilo (enskilt kolli får maximalt väga 30 kilo). Längden på enskilt kolli får inte överstiga 1,7 meter. Höjd eller bredd får inte överstiga 1 meter. 5 minuters väntetid samt 10 minuter för lastning och lossning. Grundtaxa gäller inom Storstockholm (Best-zon).

Om det inte räcker, lägg till!

Lilla tillägget 149:-

För godsvolym upp till 1 m3. Totalvikt upp till 200 kilo (enskilt kolli får maximalt väga 30 kilo).

Längden på enskilt kolli får inte överstiga 2 meter.

Bredden på enskilt kolli får inte överstiga 1,3 meter.

5 minuters väntetid samt 15 minuter för lastning och lossning.

Stora tillägget 269:-

För godsvolym upp till 2 m3. Totalvikt upp till 400 kg (enskilt kolli får maximalt väga 30 kg).

Längden på enskilt kolli får inte överstiga 3 meter.

Bredden på enskilt kolli får inte överstiga 1,3 meter.

5 minuters väntetid samt 15 minuter för lastning och lossning. För större eller tyngre gods, se våra lastbilstjänster.

Ytterzonstillägg 269:-

För transporter upp till 20 kilometer utanför zon debiteras ytterzonstillägg. Därefter debitering enligt budbil per kilometer.

Budbil per timme

Priser avser gods 0-500 kg.

Budbil vardagar 06:00-18:00: 524 kr per timme.

Budbil övrig tid: 576 kr per timme.

Budbil med kyla/värme vardagar 06:00-18:00: 576 kr per timme.

Budbil med kyla/värme övrig tid: 629 kr per timme.

Lägsta debitering är 60 minuter.

Bärhjälp

Vid transport av gods som inte går att hantera av enbart chauffören krävs extrapersonal som är chauffören behjälplig vid lastning och lossning. Bärhjälp debiteras enligt prislista Budbil per timme.

Budbil per kilometer

Vill du skicka direktbil till en annan ort eller till ett annat land? Best Transport debiterar resan per kilometer enkel väg.
Pris per kilometer vardagar 06:00-18:00: 21 kr
Pris per kilometer övrig tid: 24 kr

Kyla, värme och ADR (farligt gods)

När du beställer en budbil med specialkompetens, kyla/värme/ADR tillkommer en fast kostnad per transport utöver grundtaxa. Fast tillägg kyla/värme/ADR 279 kr

Jour

Best Transport är alltid öppet, beställer du budbil vardagar 18:00-06:00 eller helger tillkommer en fast kostnad per transport. När du beställer en budbil jourtid är grundtaxan alltid Direkt. Fast tillägg jour, 299 kr

Väntetid, lastning och lossning

Vid väntetid samt tid för lastning och lossning som överstiger den tid som ingår i respektive tjänst tillkommer kostnad för tid utöver den inkluderade. Väntetid debiteras enligt, påbörjad 15-minutersperiod 131: – därefter 8,70: – per minut.

Avbeställning och misslyckad upphämtning

Budbil på väg men har inte ankommit till lastning, 99 kr

Misslyckad upphämtning, gods är inte klart eller av annan anledning inte möjligt att lasta, 125 kr

Bom, fel adress, ingen på plats eller annat skäl som gör att det inte går att hämta eller leverera gods, 95 kr

 

Villkor Lastbil


Våra vanligaste tjänster

Direkt

Snabbaste resursen används och vi kör direkt till mottagaren.

3 timmars

Vi hämtar och levererar inom 3 timmar.

6 timmars

Vi hämtar och levererar inom 6 timmar.

Best pall 299:-

Bokas före 08.00 med leverans före 16.00.
Gäller ej uppdrag till och från Nynäshamn, Norrtälje, Bålsta och Uppsala.

Vad ingår?

En pall med vikt upp till 600 kilo med måtten 80 centimeter x 1,2 meter (EU pall). Pallen får maximalt vara 1,9 meter hög.

5 minuters väntetid samt 10 minuter för lastning och lossning. Grundtaxa gäller inom Storstockholm (Best-zon).

Tillägg

Extra pallplats till samma mottagare 95 kr

Vid fler än 5 pallplatser till samma mottagare blir debiteringen enligt lastbil per timme.

Ytterzonstillägg 349 kr

För Transport upp till 20 kilometer utanför zon debiteras ytterzonstillägg. Därefter debitering enligt lastbil per kilometer.

Kyla, värme och ADR (farligt gods) 399 kr

När du beställer en lastbil med specialkompetens, kyla/värme/ADR tillkommer en fast kostnad per transport utöver grundtaxa.

Väntetid, lastning och lossning

Vid väntetid samt tid för lastning och lossning som överstiger den tid som ingår i respektive tjänst tillkommer kostnad för tid utöver inkluderad. Väntetid debiteras enligt, påbörjad 15-minutersperiod, 146,50: – därefter 9,70: – per minut.

Lastbil per timme

Vardagar 06.00-18.00. Vid lastbil per timme debiteras alltid 30 minuters framkörning.
Vill du att vi kommer direkt tillkommer ett direkttillägg på 295 kr (gäller lastbil över 3,5 ton).

Lätt lastbil <800 kg: 582 kr per timme.

Lastbil <6000 kg: 688 kr per timme.

Lastbil <9000 kg: 734 kr per timme.

Höj- och sänkbar, öppningsbar sida, kyla/värme: 749 kr per timme.

Övrig tid:

Lätt lastbil <800 kg: 794 kr per timme.

Lastbil >800 kg: 899 kr per timme.

Lägsta debitering är 90 minuter.

Bärhjälp

Vid transport av gods som inte går att hantera av enbart chauffören krävs extrapersonal som är chauffören behjälplig vid lastning och lossning. Bärhjälp debiteras alltid enligt budbil per timme, se produktbladet för budbil. Vid komplicerade inbärningar där selar och utbildad personal krävs debiteras alltid lätt lastbil per timme enligt ovan.

Lastbil per kilometer

Vill du skicka direktbil till en annan ort eller till ett annat land? Best Transport debiterar resan per kilometer enkel väg. Pris per kilometer vardagar 06:00-18:00. När du beställer lastbil per kilometer tillkommer startavgift enligt nedan.

Lätt lastbil <800 kg:  23 kr per kilometer.

Lastbil <6000 kg: 27 kr per kilometer.

Lastbil <9000 kg: 30 kr per kilometer.

Höj- och sänkbar, öppningsbar sida, kyla/värme: 31 kr per kilometer.

Startavgift lätt lastbil <800 kg: 165 kr

Startavgift lastbil <9000 kg: 269 kr

Övrig tid tillkommer 6 kr per kilometer.

Högt, tungt och långt gods

Enskilt gods med vikt som överstiger 600 kg tilläggsdebiteras enligt nedan.

601-750 kg: 95 kr per pallplats.

751-1000 kg: 190 kr per pallplats.

1001-1500 kg: 688 kr per timme.

> 1501 kg: 794 kr per timme.

Enskilt gods som är över 1,9 meter högt tilläggsdebiteras enligt nedan.

1,91–2,05 meter hög pall: 95 kr per pallplats.

Gods högre än 2,05 meter: 794 kr per timme.

Långgods tilläggsdebiteras enligt nedan.

Sjöpall: 95 kr per pall.

3,01-4 meter, maximalt 25 kg: 95 kr per kolli.

4,01-6 meter, maximalt 25 kg: 285 kr per kolli.

Gods som måste lastas med öppningsbar sida: 794 kr per timme.

Avbeställning och misslyckad upphämtning

Lastbil på väg men har inte ankommit till lastning, 175 kr

Misslyckad upphämtning, gods är inte klart eller av annan anledning inte möjligt att lasta, 250 kr

Misslyckad upphämtning, specialbil, höj- och sänkbar, öppningsbar sida, kyla/värme, 500 kr

 

Villkor Palltransporter


Med pall avses EUR-pall mått 120*80 maxhöjd 200 cm. Max vikt per pall 500 kg, pall över 500 kg taxeras som 2 pallar. ADR-tillägg 249kr (klass 1 och klass 7 undantaget.). Priserna undantar öar utan fast förbindelse.

 

Villkor Cykel


Våra vanligaste tjänster

 

Direkt 160:-

Vi hämtar och kör direkt till mottagaren.

1 timme 129:-

Vi hämtar och levererar inom 1 timme.

3 timmars 99:-

Vi hämtar och levererar inom 3 timmar.

6 timmars 49:-

Vi hämtar och levererar inom 6 timmar.

Vi cyklar innanför tullarna samt till Hammarby Sjöstad (gäller endast 6 timmars) Med ett cykelbud skickar du gods vars storlek är jämförbart med en A4 kartong och vars vikt inte överstiger 4 kilo.

Cykel per timme

Cykel vardagar 06:00-18:00: 499 kr per timme.

Lägsta debitering är 60 minuter.

Cargocykel

För att öka antalet transporter som utförs med cykelbud använder vi cargocyklar med större lastkapacitet. Cargocykeln har ingen egen prislista utan den används som ett verktyg för att optimera samlastning och begränsa miljöpåverkan. Om du som kund köper en tjänst definierad som ett ”Bilbud” kommer det ibland istället dyka upp en cargocykel, det påverkar inte priset men det begränsar miljöpåverkan.

Väntetid, lastning och lossning

Vid väntetid tillkommer 8 kr per minut.

Avbeställning och bomavgifter

Cykel på väg men har inte ankommit till lastning, 49 kr

Bom, gods är inte klart eller av annan anledning inte möjligt att lasta, 49 kr

Bom, fel adress, ingen på plats eller annat skäl som gör att det inte går att hämta eller leverera gods, 49 kr

Undantag

Kapacitetsproblem kan medföra att transporten kan komma att utföras av motordrivet fordon.

 

Ansvar


Best Transport AB har avtal med Biltrafikens arbetsgivarorganisation (BA) och medlemmar i Sveriges Åkeriföretag. Försäkrade av Länsförsäkringar. Vi följer transportvillkoren enligt allbud 98 och alltrans 2007. För lagringsuppdrag gäller NSAB 2015.

Allbud 98
Alltrans 2007
NSAB 2015

 

VTL


Enligt VTL (lag om inrikes transport) så ska en synlig skada anmälas direkt, dold skada ska anmälas inom 7 dagar. Förlorat gods ska anmälas inom 30 dagar.

Läs mer

Betalningsvillkor och fakturering


Fakturering sker en gång per vecka, 15 dagar netto eller enligt överenskommelse.
Faktureringsavgift tillkommer med 29 kr.

Övrigt


Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och prisändringar. Best Transport förbehåller sig rätten att uppdatera villkoren utan förvarning.

Vi stödjer Barncancerfonden

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.